Workshop stembevrijding

Wie kan praten, kan ook zingen is het uitgangspunt bij stembevrijding. Je leert ontdekken dat zingen niet iets ingewikkelds is, waar je speciaal les voor moet krijgen. Nee, zingen is even natuurlijk als praten.
Stembevrijding is bedoeld voor iedereen die denkt dat zij (of hij) niet kan zingen. Maar óók voor iedereen die (graag) zingt en daar meer vrijheid in wil ontdekken. Het is voor iedereen die er naar verlangt haar/zijn eigen stem meer te laten horen, zingend of anderszins.
Voor iedereen die wil onderzoeken welk lied er diep van binnen verscholen ligt in haar/zijn ziel.
Op zondag 22 april is er de mogelijkheid aan stembevrijding te proeven van 11.00 - 12.00 uur in de PKN kerk aan de Achterweg 4 in Nieuwkoop.
De Leiding heeft Willy Rullmann uit Uithoorn.
Je kunt je opgeven bij: Jan Roos tel. 0172571666