Veiligheid

Het thema veiligheid staat centraal deze dagen in de Protestantse Kerk Nederland. Ook in Nieuwkoop wordt daar aandacht aanbesteed.

Aan de hand van een boekje van Beatrice de Graaf over veiligheid en het einde van het kwaad denken we na over onze veiligheid en het kwaad. Hoever kunnen we gaan met onze vraag om bescherming, zekerheid en beveiliging.

'Heilige strijd', zoals de titel luidt van het boek is een strijd die we voeren met onszelf en onze natuurlijke neiging om kwaad te willen beantwoorden met kwaad, of ons tot de tanden te willen bewapenen, zozeer, dat we zelf nauwelijks meer bewegingsvrijheid hebben.

Twee dinsdagavonden, 9 en 16 oktober, in PKN kerk aan de Achterweg 4 in Nieuwkoop van 19.30 - 21.30 uur. Leiding: ds Prosman en Jan Roos.

Iedere belangstellende in welkom met of zonder het boekje gelezen te hebben.