Symbolisch bloemschikken in de veertigdagentijd en met Pasen 2019

Het liturgisch bloemschikproject tijdens de 40-dagentijd en met Pasen heeft als onderwerp:

"Een nieuw begin"

Dit thema roept een getal op, het getal 8. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is, naar iets nieuws. Op de achtste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). De achtste dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd.
De 8 glazen zijn deels bekleed door rietstengels. Het water in het glas is zichtbaar tussen het riet door. Water is het symbool voor nieuw leven. De glazen staan in een bepaalde vorm: rond, ellips, hartvorming etc. Per zondag worden symbolische elementen toegevoegd, die passen bij de tekst die op die zondag gelezen wordt. De tekst die daarbij uitgesproken wordt geven we mee met de bloemen die we wegbrengen.

Eerste zondag, 10 maart

De 8 glazen staan in een cirkel. De cirkel wordt hier gebruikt als symbool voor de aarde. De glazen worden onderling verbonden door klimopranken die samen een krans van solidariteit vormen. In de glazen staan anemonen en tulpen.

“Steeds weer anders
Zo vertrouwd
als Hij mij is,
zo vreemd
blijft Hij mij,
ik volg Hem
maar volgen
kan ik Hem niet.”
In de kring verbonden
door ranken van
trouw
voor een nieuw begin.

Tweede zondag, 17 maart

De 8 glazen worden geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter chi, de 22e letter in het oud-Griekse alfabet, heeft die vorm.
Het is de eerste letter van het woord Christus, een van de namen voor Jezus. De lezingen gaan over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan. In de glazen plaatsen we bloemen van de helleborus. Die bloeit als er sneeuw ligt en het vriest.
Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.

Acht
verbonden door de lijnen
van het Griekse kruis
verheerlijkt op de berg
Christus
een moeilijke weg te gaan en
een visioen op een nieuw begin