Symbolisch bloemschikken in de veertigdagentijd en met Pasen 2019

Het liturgisch bloemschikproject tijdens de 40-dagentijd en met Pasen heeft als onderwerp:

"Een nieuw begin"

Dit thema roept een getal op, het getal 8. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is, naar iets nieuws. Op de achtste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). De achtste dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd.
De 8 glazen zijn deels bekleed door rietstengels. Het water in het glas is zichtbaar tussen het riet door. Water is het symbool voor nieuw leven. De glazen staan in een bepaalde vorm: rond, ellips, hartvorming etc. Per zondag worden symbolische elementen toegevoegd, die passen bij de tekst die op die zondag gelezen wordt. De tekst die daarbij uitgesproken wordt geven we mee met de bloemen die we wegbrengen.

Eerste zondag, 10 maart

De 8 glazen staan in een cirkel. De cirkel wordt hier gebruikt als symbool voor de aarde. De glazen worden onderling verbonden door klimopranken die samen een krans van solidariteit vormen. In de glazen staan anemonen en tulpen.

“Steeds weer anders
Zo vertrouwd
als Hij mij is,
zo vreemd
blijft Hij mij,
ik volg Hem
maar volgen
kan ik Hem niet.”
In de kring verbonden
door ranken van
trouw
voor een nieuw begin.

Tweede zondag, 17 maart

De 8 glazen worden geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter chi, de 22e letter in het oud-Griekse alfabet, heeft die vorm.
Het is de eerste letter van het woord Christus, een van de namen voor Jezus. De lezingen gaan over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan. In de glazen plaatsen we bloemen van de helleborus. Die bloeit als er sneeuw ligt en het vriest.
Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.

Acht
verbonden door de lijnen
van het Griekse kruis
verheerlijkt op de berg
Christus
een moeilijke weg te gaan en
een visioen op een nieuw begin

Derde zondag, 24 maart

De lezingen roepen op tot ‘zien’. Omzien naar een ander. De tekenen van groei en bloei zien zoals de tuinman met geduld wacht op de groei van de vijg. De 8 glazen worden twee aan twee geplaatst in een open ellips zodat er de suggestie van een oog ontstaat. De primulaplantjes doen denken aan ogen. De sierlijk groene grassen versterken het beeld van inkeer.

Zie
de bloeiende wilg
een eerste teken
lente
die komen gaat.

Vierde zondag, 31 maart

Wees blij! De lente ontluikt met frisgroen en kleurige bloesem. De 8 glazen worden in de achthoek geplaatst. De vorm wordt versterkt door groene takken. In de glazen staan bloesemtakken die beginnen te bloeien met het frisse groen van de Sneeuwbal (Viburnum).

Verheug u!
Samen bidden we om
en zoeken we naar
een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.

Vijfde zondag, 7 april

De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk.
De acht glazen staan in een gesloten vierkant en oogt compacter dan de voorgaande schikkingen. In de glaasjes zien we zwaardvormig blad als verwijzing naar de strijd om het leiderschap. Uiteindelijk komt het toch goed: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden”. God maakt met de Zoon een nieuw begin!
Tussen de glazen plaatsen we acht potjes met blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard en het nieuwe begin.

“Geef ons de wijsheid
om in eenvoud te leven.”
Met geweld beschermen
dat wat rechtvaardig lijkt
met geweld nemen
wat geen recht doet
bloed en wijn
een nieuw begin

Zesde zondag, 14 april

De intocht in Jeruzalem. De 8 glazen worden verdeeld, 4 glazen aan de ene kant van de ‘weg’ en 4 glazen aan de andere kant.
In de glazen worden gebogen takken en palmblad geschikt, als ware het een poort.

“Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.”

Witte Donderdag, 18 april

In de schikking worden 6 glazen in een cirkel geplaatst, 1 glas staat in het midden. De 6 glazen symboliseren de discipelen. 6 verwijst hier naar de 6 werken van barmhartigheid. Deze werken zijn onderdeel aan de opdracht aan de christelijke gemeente en de discipelen. Het glas in het midden verwijst naar het nederig kunnen zijn. In dit glas plaatsen we drie kleuren gerbera's.

U hebt uw handen vuil gemaakt
aan onze voeten,
wij overwegen nog
of wij wel samen aan één tafel zullen gaan.
(uit het gedicht ‘De voetwassing’, Jaap Zijlstra)
Barmhartigheid van
de dienende leider
wijsheid
omringd door
dragers van de boodschap.

Goede vrijdag, 19 april

In de schikking worden 7 glazen in de vorm van een Latijns kruis geplaatst. 7 is het heilige getal bij uitstek: 3 + 4, ofwel het getal voor de drie-ene God en vier, het getal van de wereld. God is in zijn zoon naar de aarde gekomen, zijn taak is volbracht op aarde. In de glazen worden rode of paarse anemonen geplaatst. ‘In de hals van de fles’ wordt wat houtskool gelegd.

Zo diep de nacht
maar reeds ontwaakt de haan
en kraait en kraait –
zo diep in de nacht
maar Jezus zoekt zijn blik
en kijkt hem aan:
licht dat naar binnen slaat
waarin hij wordt gekend
zich zelve kent:
ten dode toe beschaamd
doch totterdood bemind.
(uit het gedicht ‘Petrus’ verloochening’,
Inge Lievaart)

Paasmorgen, 21 april

De vorm van deze schikking is het hart. In de teksten voor Pasen gaat het om ‘zien met het hart’. Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde zullen we Jezus herkennen.
In en tussen de glazen staan de voorjaarsbloemen, die we op Goede Vrijdag onder het kruis gelegd hebben.

“Laat, Heer, ons hart U toebehoren.
En laat ons door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.”

Het is Pasen
een nieuw begin
om te leven met het hart.