Contactblad

Het Contactblad verschijnt 10 keer per jaar. In principe voor de 1ste van de maand. Zowel in juli als in december verschijnt het dubbelnummer voor twee maanden. Het blad wordt via een contactpersoon thuisbezorgd. Het bevat informatie over de kerkdiensten, de activiteiten en het wel en wee in onze gemeente.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren. Dit kan zijn: een gedicht of lied, een overdenking, een verslag van een activiteit, enzovoort.
Kopij moet uiterlijk op de 20ste van de maand ingeleverd worden. Naast een papieren versie is er ook een digitaal contactblad.
Zowel voor kopij als voor het digitale contactblad kunt u een berichtje sturen naar:

Joke Kwakkenbos
Spieringstraat 14
2421 JG Nieuwkoop
e-mailadres: marco-joke@hetnet.nl