We missen het orgel...

Paul van den Broek wilde wat voor ons allen doen en speelt daarom een aantal liederen op het orgel, zodat het orgel in deze corona-tijd toch te horen is.
De liederen zijn te beluisteren en te bekijken via YouTube.

20 juni

Lied 413, Grote God

Lied 418, God schenk ons de kracht

Lied 419, Wonen overal

Lied 802, Door de wereld gaat een woord

6 mei

Lied 24, De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein

Lied 970, Vlammen zijn er vele

Lied van het Water