Visie en Beleidsplan

Voor u ligt het Visie en Beleidsplan (download) voor de komende jaren 2016 -2020.
De afgelopen maanden is er hard gewerkt door de commissie Beleid en Visie.
Mede namens u alle is er een plan die door de gehele gemeente wordt gedragen.
We zijn dankbaar dat we deze kerk mogen vormen, en dankbaar dat er zoveel gemeenteleden zijn die zich belangeloos inzetten voor deze gemeenschap, die zich inzetten voor het gebouw en voor alle mensen die aandacht nodig hebben, in goede en slechte tijden.
In de kerk ontvangen we het woord ieder op zijn eigen wijze.
En ook mag iedereen vrij zijn in zijn denken over het geloof.
Dit alles hebben we getracht in het beleidsplan tot zijn recht te laten komen.
Ik denk dat we daar in geslaagd zijn.
Dit visie en beleidsplan is gemaakt, en een uitnodiging om in die geest te werken aan het vernieuwen van de gemeente, dit in dienstbaarheid aan God en aan elkaar.

Namens de Kerkenraad,

Henk Reijken
Voorzitter Gereformeerde Kerk PKN Nieuwkoop

Nieuwkoop december 2015