Symbolisch bloemschikken tijdens Advent en Kerst 2020

Het liturgisch bloemschikproject tijdens Advent en Kerst heeft als onderwerp:

"Het Goede Leven. Bloeien in Gods Licht"

De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een zelfgemaakte open schaal, opgebouwd uit driehoekjes (het getal 3). Dit staat symbool voor de verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover. De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan.
De schaal wordt op vierpijlers/flessen geplaatst (het getal 4). Dit verwijst naar de 4 adventszondagen en 4 kaarsen, maar symboliseert ook de vier windrichtingen. Een Goed Leven is voor en iedereen, waar je dan ook geboren bent.

Eerste advent, 29 november

Leer van de vijgenboom deze les: “Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld”.
De fles is omwikkeld met ‘Nobilis’ groen. De groengrijze kleur stemt tot nadenken, en doet ons denken aan kerstgroen. De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
Hul mij in kleuren
en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht,
dat daagt in het Oosten.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door,
kome wat komt.

Tweede advent, 6 december

We zien uit naar een nieuwe aarde; een aarde waar gerechtigheid woont. De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruiken van de kleur wit (witte berkenschors en de bloemen van de witte Helleborus, kerstroos). De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden. De bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk is aan de schaal.
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verlangen.
Hul mij in kleuren
en geuren van feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht,
dat reikt naar het Westen..
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de witte bloesem;
gerechtigheid breekt door,
hoe kronkelig ook de weg.

Derde advent, 13 december

Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. Het groene mos om de fles doet denken aan groei, en groen is de kleur van het Goede Leven. De weg (gesymboliseerd door de dennenappels) die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is voor iedereen anders.
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met blijdschap.
Hul mij in kleuren
en geuren van zacht mos.
Ontsteek het derde licht
dat buigt naar het Noorden.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van zachte knoppen;
het goede leven breekt door,
hoe ieders weg ook loopt.

Vierde advent, 20 december

Maria wordt bezocht door een engel die haar zwangerschap aankondigt. De fles is bekleed met stro, dat doet denken aan het stro in de kribbe. De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk.
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met ontvankelijkheid.
Hul mij in kleuren
en geuren van gedroogd stro.
Ontsteek het vierde licht
dat gloort in het Noorden.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen
elkaar in het teken van de bloembol;
nieuw leven breekt door,
hoe klein ook het begin.

Eerste Kerstdag, 25 december

Johannes spreekt over een nieuw begin: ‘In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God’. Met de geboorte van het kerstkind is er een nieuw begin dat met kerst wordt gevierd. De kleine schaal staat symbool voor het nieuwe begin.
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met Gods nieuwe begin.
Hul mij in kleuren
en geuren van het uitbundige feest,
van Gods licht voor heel de wereld.
Oost, West, Noord en Zuid.
Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken,
voor iedereen!