Contactblad

Het Contactblad verschijnt maandelijks en wordt digitaal verzonden. In uitzonderingsgevallen wordt een papieren versie verstrekt. In principe verschijnt het blad voor de 1ste van de maand. Het bevat informatie over de kerkdiensten, de activiteiten en het wel en wee in onze gemeente.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren. Dit kan zijn: een gedicht of lied, een overdenking, een activiteit, een verslag, enzovoort. Kopij moet uiterlijk op de 24ste van de maand ingeleverd worden.
Zowel voor kopij als voor het aan- of afmelden voor het contactblad kunt u een berichtje sturen naar:

Joke Kwakkenbos
e-mailadres: marco-joke@hetnet.nl