Gebruikspan

Kerk-zijn in tijden van corona


Ook de gemeenten van de Protestantse Kerk ervaren de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

De Protestantse Kerk Nederland heeft een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. In dit protocol wordt beschreven hoe het kerkgebouw te gebruiken zodat het coronavirus daar niet verder verspreid wordt.

De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en behoeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.

Lees hier het gebruiksplan.

Algemene regels

De algemene regels die gerespecteerd en nageleefd dienen te worden:
  • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
  • Handen desinfecteren.
  • Er is geen garderobe.
  • Er zijn geen liedboeken en Bijbels beschikbaar.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  • Volg de aanwijzingen op van de co÷rdinatoren met betrekking tot de route naar de zitplaats.
  • Gemeentezang is helaas niet toegestaan met uizondering van het slotlied.
  • Na de zegen weer gaan zitten en volg de aanwijzingen op van co÷rdinatoren.
  • Alleen bij goed weer na de dienst buiten koffie drinken.
  • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.