Wie zijn wij?

Wij zijn een kleine gemeente met een traditie van vernieuwing, We zoeken in alle openheid naar wat zin en betekenis geeft aan ons leven. We worden geïnspireerd door verhalen uit de bijbel, door eigentijds bronnen, door elkaar en door het leven zelf. Deze bronnen voeden ons en helpen ons om als gemeente en individu te groeien en tot bloei te komen. Wij komen elke week bijeen om gevoed en geïnspireerd te worden. We vieren dat er steeds weer een nieuw begin mogelijk is door het verhaal van Pasen. In het vieren delen wij met elkaar onze liefde voor muziek en het goede woord. Daarbij heeft ieder voor zich zijn of haar eigen droom, die we proberen te verwezenlijken, met elkaar en als individu. We hebben een open blik naar buiten en willen graag aansluiten bij wat mensen van nu beweegt.
We ervaren verscheidenheid als een geschenk en zoeken naar een weg waar in dit verrijkend is.
Onze verbondenheid vinden we in de Geest van liefde die zichtbaar werd in de persoon van Jezus. In zijn navolging willen we goed zijn voor elkaar en oog hebben voor de nood in de wereld.
De inspiratie die we ondervinden, willen we graag doorgeven aan anderen, zowel binnen als buiten onze gemeenschap.
Daarbij zijn we er ons van bewust dat we onderdeel uitmaken van de kerkelijke gemeenschap in Nieuwkoop en zijn directe omgeving.